Dostupnost

TS-ELDAx - SMART TRUST eLECTRONIC ARCHIVE ver LITE

Produkt je určený pro komplexní archivaci elektronických dokumentů v menších organizacích nebo u živnostníků. Instalační balíček obsahuje kromě samotné aplikace i operační systém a databázi.
37 000,00 Kč bez DPH
44 770,00 Kč včetně DPH

(Detailní informace o principech práce se službami a produkty, prezentovanými na tomto eShopu naleznete na www.earchivace.cz .)

TS-ELDAx - SMART TRUST eLECTRONIC ARCHIVE verze LITE
Software SMART TRUST eLECRONIC ARCHIVE ve verzi LITE je určen pro vytvoření centrálního místa pro strukturované a bezpečné uložení všech typů dokumentů opatřených popisnými daty s možností aplikace principů důvěryhodné dlouhodobé archivace na vybrané dokumenty.

Toto řešení je určeno primárně pro malé organizace nebo pro živnostníky. Z pohledu funkcionalit má stejné funkcionality jako řešení ENTERPRICE, ale neobsahuje integrační rozhraní na propojení s dalšími aplikacemi Informačního Systému společnosti.

Praktické využití
 • Centrální místo pro uložení všech typů osobních dokumentů v elektronické podobě.
 • Archív přijatých i odeslaných datových zpráv.
 • Kartotéka pro fotografie nebo hudbu případně videa.
 • Archív pro evidenci firemních dokumentů: Smlouvy včetně dodatků a příloh a další související dokumenty (Předávací protokoly, zápisy).
 • Elektronické faktury vč. příloh – přijaté i vydané.
 • Daňová přiznání.
 • Projektová dokumentace.
 • Dodací listy, Předávací protokoly.
 • Evidence přijaté a odeslané pošty.
 • Nástroj pro vytvoření, distribuci a uložení důvěryhodného dokumentu.
 • Data jsou pravidelně zálohována a chráněna proti zneužití.

Funkce

 • Definice tříd dokumentů s rozdílnou strukturou popisných dat.
 • Označení konkrétních uložených dokumentů popisnými daty.
 • Uložení elektronických dokumentů ve všech dostupných formátech.
 • Vytváření tzv. kolekcí a sub-kolekcí dokumentů, pomocí vhodně zvolených popisných dat, kdy jeden dokument může být součástí více kolekcí.
 • Možnost aplikace principů důvěryhodnosti na vybrané dokumenty (založeno na funkci řetězení časových razítek u elektronicky podepsaných dokumentů).
 • Podpora výměnných formátů elektronických důvěryhodných dokumentů doporučených Evropskou Unií (PAdES, XAdES, CAdES).
 • U důvěryhodných dokumentů možnost pouze uložení „obálky“, fyzický dokument se může nacházet i mimo úložiště.
 • Rozhraní pro ruční vkládání a vyhledávání dokumentů.
 • Možnost vkládání více souborů najednou z uživatelského rozhraní.
 • Konektory pro:
  • Systém datových schránek – ISDS manager.
  • MS Office – umožňuje práci s dokumenty přímo z prostředí MS Word, MS Excel, MS Outlook.
  • Vybrané emailové klienty.
 • Podpora vytváření souborů pdf/A (soubory určené pro dlouhodobou archivaci se zaručenou čitelností)
 • Možnost definice skartačních lhůt pro jednotlivé třídy dokumentů.
 • Rychlé vyhledávání v rámci popisných dat i možnost fulltextového vyhledávání.
 • Přístup z jakéhokoliv místa s připojením k Internetu.
 • Přístup z mobilních zařízení, PC, notebooků.
 • Možnost definice více uživatelských účtů pro jeden storage.
 • Statistiky o uložených dokumentech
 • Logy událostí nad každým dokumentem
 • Support 1 rok v ceně.
Business Partner Agreement - Dodavatel řešení