POŘÍZENÍ SOFTWARE JAKO SLUŽBY V CLOUDU SPOLEČNOSTI TECHNISERV IT(SaaS)

(Detailní informace o principech práce se službami a produkty, prezentovanými na tomto eShopu naleznete na www.earchivace.cz .)

PRO ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ NECHTĚJÍ INVESTOVAT DO NÁKUPU LICENCÍ SOFTWARE A CHTĚJÍ VYUŽÍVAT FUNKCIONALIT TOHOTO SOFTWARE JAKO SLUŽBY PROVOZOVANÉ V CLOUDU SPOLEČNOSTI TECHNISERV IT

V této sekci je možné zakoupit službu:

SMART TRUST eLECTRONIC ARCHIVE - Služba SMART Elekronického Archívu s možností důvěryhodné archivace.
Cílem služby STeA je pro zákazníka vytvořit centrální místo pro strukturované a bezpečné uložení všech typů dokumentů opatřených popisnými daty s možností aplikace principů důvěryhodné dlouhodobé archivace na vybrané dokumenty.

Popis služby "SMART TRUST eLECTRONIC ARCHIVE" - STeA

Služba je založena na softwarovém řešení TS-ELDAx - SMART elektronický archív s možností důvěryhodného uchování elektronických dokumentů. Služba je poskytována v Cloudu v rámci hostingového centra. Službu lze pořídit formou kreditů.

Praktické využití služby STeA

 • Centrální místo pro uložení všech typů osobních dokumentů v elektronické podobě.
 • Archív přijatých i odeslaných datových zpráv.
 • Kartotéka pro fotografie nebo hudbu případně videa.
 • Archív pro evidenci firemních dokumentů: Smlouvy včetně dodatků a příloh a další související dokumenty (Předávací protokoly, zápisy).
 • Elektronické faktury vč. příloh – přijaté i vydané.
 • Daňová přiznání.
 • Projektová dokumentace.
 • Dodací listy, Předávací protokoly.
 • Evidence přijaté a odeslané pošty.
 • Nástroj pro vytvoření, distribuci a uložení důvěryhodného dokumentu.
 • Data jsou pravidelně zálohována a chráněna proti zneužití.

Poskytované funkcionality prostřednictvím služby STeA

 • Definice tříd dokumentů s  rozdílnou strukturou popisných dat.
 • Označení konkrétních uložených dokumentů popisnými daty.
 • Uložení elektronických dokumentů ve všech dostupných formátech.
 • Vytváření tzv. kolekcí a sub-kolekcí dokumentů, pomocí vhodně zvolených popisných dat, kdy jeden dokument může být součástí více kolekcí.
 • Možnost aplikace principů důvěryhodnosti na vybrané dokumenty (založeno na funkci řetězení časových razítek u elektronicky podepsaných dokumentů).
 • Podpora výměnných formátů elektronických důvěryhodných dokumentů doporučených Evropskou Unií (PAdES, XAdES, CAdES).
 • U důvěryhodných dokumentů možnost pouze uložení „obálky“, fyzický dokument se může nacházet i mimo úložiště.
 • Možnost hromadného vkládání souborů z uživatelského rozhraní.
 • Konektory pro:
  • Systém datových schránek – ISDS manager.
  • MS Office – umožňuje práci s dokumenty přímo z prostředí MS Word, MS Excel, MS Outlook.
  • Vybrané emailové klienty.
 • Podpora vytváření souborů pdf/A (soubory určené pro dlouhodobou archivaci se zaručenou čitelností)
 • Možnost definice skartačních lhůt pro jednotlivé třídy dokumentů.
 • TS - PDF signer: Nástroj na elektronické podepisování, distribuci a uložení elektronických dokumentů ve službě STeA.
 • Rychlé vyhledávání v rámci popisných dat i možnost fulltextového vyhledávání.
 • Přístup z jakéhokoliv místa s připojením k Internetu.
 • Přístup z mobilních zařízení, PC, notebooků.
 • Možnost definice více uživatelských účtů pro jeden storage.

Kredity a pro koho jsou určeny

 • Vyhrazeným místem na disku pro Storage [GB] pro celý obsah archívu, bez omezení počtu dokumentů nebo záznam o nich.
 • Počet Elektronických Důvěryhodných Dokumentů vložených v daném období do archivu (edDOC).
 • Kredit je omezen dobou 12 měsíců

Jednotlivé typy kreditů jsou nastaveny tak, aby dávaly zákazníkovi výběr volby z velké škály možností a reflektovaly jeho individuální potřeby.

 • Kredity označené jsou určeny pro zákazníky, disponujícími primárně běžnými elektronickými dokumenty jakéhokoliv typu (fotografie, videa, neskenované dokumenty) a kteří nepředpokládají, že by v nejbližším roce používali ve větší míře elektronické důvěryhodné dokumenty.
 • Kredity označené T jsou určené pro zákazníky, pracujícími ve větší míře s důvěryhodnými dokumenty, kteří ale mohou kromě elektronických důvěryhodných dokumentů  využívat STeA také pro ukládání běžných elektronických dokumentů.
CERTIFIKOVANÍ Partneři

 

 
 

   

Certifikace


 
Business Partner Agreement - Dodavatel řešení